Ціна.

Ціна на природний газ для промислових споживачів на травень 2019 року встановлена Товариством з обмеженою відповідальністю «РІЕЛ ПАУЕР СЕПЛАЙ»  на рівні 7600,00 грн з ПДВ за 1 тис. куб.м. природного газу за умови попередньої оплати до початку періоду постачання та 7800,00 грн з ПДВ за 1 тис. куб.м. природного газу за умови подекадної оплати протягом періоду постачання*

* Постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем.

Ціна зазначена без урахування тарифів на транспортування та розподіл природного газу. Споживач самостійно оплачує вартість послуг із транспортування та/або розподілу природного газу за договорами укладеними з АТ «УКРТРАНСГАЗ» та/або відповідними операторами газотранспортної системи.

Кінцева ціна узгоджується шляхом переговорів.

На кінцеву ціну впливають наступні фактори:

  • порядок оплати (попередня оплата, подекадна),
  • обсяг замовленого газу,
  • строк співробітництва,
  • дотримання графіку розрахунків.
Загальні умови постачання.
  1. Постачальник передає Споживачу розмитнений та очищений від усіх податків Газ у фізичних точках входу/виходу газотранспортної системи («Пункти приймання-передачі»), визначених Оператором ГТС відповідно до правил Кодексу газотранспортної системи, та розміщених на офіційному веб сайті Оператора ГТС. Фізичні точки входу/виходу, в яких здійснюється приймання-передача Газу у відповідному Місяці постачання(із зазначенням EIC-кодів таких точок)  визначаються Сторонами у Додаткових угодах на постачання газу. 
  2. Право власності на Газ переходить від Постачальника до Споживача у фізичних точках входу/виходу газотранспортної системи (пунктах приймання-передачі), визначених у Додаткових угодах на постачання газу. Після переходу права власності на Газ Споживач несе всі ризики і приймає на себе всю відповідальність, пов’язану з правом власності на Газ.
  3. Постачання підтвердженого обсягу природного газу протягом розрахункового періоду (Місяця постачання) здійснюється, як правило, рівномірно, виходячи із добової норми споживання,  визначеної на підставі заявок Споживача, якщо інше не погоджено Сторонами. 
  4. Обсяг споживання Газу Споживачем у Місяці постачання не повинен перевищувати підтверджений обсяг природного газу. Допускається відхилення споживання обсягу Газу протягом Місяця постачання в розмірі ± 5 % від підтвердженого обсягу природного газу.
  5. Облік обсягу Газу, що постачається на умовах Договору, здійснюється згідно з порядком обліку природного газу, визначеного в Кодексі газотранспортної системи. 
  6. Передачу фактично поставленого Споживачу Газу в Місяці постачання Сторони оформляють Актом приймання-передачі Газу з зазначенням фактично переданого обсягу. Фактична кількість Газу, переданого Постачальником Споживачу, визначається за даними комерційних вузлів та приладів обліку газу, визначених у договорі на розподіл природного газу між Споживачем та підприємством відповідним Оператором ГРС, або, якщо Споживач підключений безпосередньо до трубопроводу газотранспортної системи Оператора ГТС, - за даними комерційних вузлів та приладів обліку газу, встановлених на ГРС Оператора ГТС. Підписаний та скріплений печатками Сторін Акт приймання-передачі Газу є підставою для остаточних розрахунків. 
Законодавство.

Закон України № 329-VIII "Про ринок природного газу" від 09.04.2015

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2496 від 30.09.2015 "Про затвердження Правил постачання природного газу"

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2494 від 30.09.2015 "Про затвердження Кодексу газорозподільних систем"

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2493 від 30.09.2015 "Про затвердження Кодексу газотранспортної системи"

Порядок укладання договору постачання природного газу

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1156 від 21.09.2017 "Про затвердження Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу"

Вирішення спорів.

Всі суперечки і розбіжності, що можуть виникнути між постачальником і споживачем вирішуються шляхом переговорів.
 У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, суперечки передаються на вирішення в господарські суди України відповідно до підсудності та підвідомчості, встановленої чинним законодавством України та підлягають розгляду відповідно до чинного законодавства України.

Відповідальні за розв’язання спорів: менеджер Соколовський Сергій Вікторович та економіст Палатченко Вікторія Євгенівна. 
 

 

ТОВ «РІЕЛ ПАУЕР СЕПЛАЙ».
Іоанна Павла ІІ (Патріса Лумумби) вул.
4/6 корпус А, офіс 604
Київ 01042, Україна
Режим роботи:
Понеділок - Четвер з 9.00 до 18.00
П’ятниця з 9.00 до 17.00

Головний офіс
Соколовський Сергій, менеджер
+380 44 528 52 30
Палатченко Вікторія, економіст
+380 44 528 51 92